Sinovit Tedavisi

Sinovit Tedavisi

Gut dışındakilerde genellikle temel nedenin yok edilme olanağı yoktur. Ancak hastayı rahatlatacak birçok sinovit tedavisi yöntemi vardır. Gutta özel bir ilaç kullanılarak kandaki ürik asit düzeyi düşürülür ve böylece zardaki iltihap engellenir. Öteki eklem zarı iltihabı türlerinde (romaroit artrit de dahil) ise tedavi, iltihabı azaltmaya ya da durdurmaya yöneliktir. Steroit ilaçlar (kortizonlu) iltihabı durdurmada çok etkilidir, ancak bu hastalıklar genellikle uzun sürdüğü ve uzun süre steroit alımı yan etkiler ortaya çıkardığı için, kullanımları kısıtlıdır.

Bu yüzden son yirmi yılda Sinovit Tedavisi’nde çok değişik, steroit olmayan antienflamatuarlar geliştirilmiştir. Yüksek dozda kullanıldığında aspirin iltihaba karşı çok etkilidir, ancak özellikle midedeki etkileri ve kanamaya yol açabileceği için sınırlı kullanılabilmektedir. Yeni antienflamatuar ilaçların bazıları aspirinin yan etkiler oluşturmayan değişik biçimleridir. Eklem zarı iltihabı olanlar için tedavinin bir başka önemli yönü de, eklemlerin doğru bir konumda tutulmasıdır. Bu yolla biçim bozuklukları engellenebilir. Fizik tedavi de, iltihaplı eklemin bütünüyle sakat kalmaması bakımından çok önemlidir. Bazen yüksek dozdaki ilaçlar lokal olarak sorunun kaynağına, yani doğrudan eklem için enjeksiyonla verilebilir. Biçim bozukluğu ise ancak cerrahi yoldan tedavi edilebilir. Eklem zarı iltihabının tedaviye verdiği yanıt; altta yatan hastalığın türüne göre değiştiği gibi, kişiden kişiye göre de farklılıklar gösterir.

Çoğu kişide zaman zaman yineleyen eklem iltihapları, küçük hareket kusurları (eklem hareketlerinin belli bir ölçüde sınırlanması) ile sonuçlanır. Ancak günümüzde yapılan ilaçlar, durumun denetim altına alınmasında genellikle yeterli olmaktadır. Ayrıca fizik tedavi gibi yöntemlerle de, kusurlu eklemin olabildiğince verimli çalışması sağlanabilmektedir.